درخواست نمایندگی | سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون | عرضه سولفات آمونیوم سولفامون
درخواست نمایندگی

درخواستی نمایندگی:

عرضه سولفامون در سطح کشور از طریق نمایندگی های فعال صورت می‌پذیرد سولفات آمونیوم(سولفامون ) یکی از پر مصرف ترین کود های کشاورزی است و با توجه به اینکه تقاضای اخذ نمایندگی برای آن در شهرستان ها بیش از چند نفر می‌باشد و لذا متقاضیانی که دارای سابقه پیش خرید و یا خرید با تناژ بیشتری می‌باشند درخواست آنان در کمیسیون با الویت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

توجه: در صورت تائید مراتب کپی مدارک ذیل را به آدرس ما ارسال نمائید
1-کپی کارت ملی
2- کپی پروانه جوازکسب
3-یک قطعه عکس
4-گواهی امضاء از دفتر خانه اسناد رسمی
5- اگر متقاضی حقوقی هستید، کپی اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی

 

لطفاً به دقت موارد ذیل را تکمیل فرمائید.

پر کردن قسمت هایی که با * مشخص شده الزامی است.
از صبر و حوصله ای که در تکمیل درخواست نمایندگی معمول نمودید، کمال تشکر را داریم