درخواست نمونه | سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون
درخواست نمونه
درخواست نمونه

ارسال نمونه برای متقاضیان از طریق تکمیل این فرم صورت می پذیرد. و از طریق پست 250 گرم نمونه ارسال خواهد شد. لطفا برای پیگیری های بعدی، و سفارش کالا با کارشناس مربوطه تماس برقرار فرمائید.

ضمناً برای دانشجویان، دانش پژوهان، و مبتکران ایده های برتر، نمونه درخواستی با اولویت و بصورت رایگان ارسال می گردد و یا آنان می توانند با مراجعه به دفتر مرکزی فروش، حضوراً نسبت به دریافت نمونه اقدام نمایند

کیسه نمونه سولفات آمونیوم سولفامون واحد مشتری مداری

لطفاً به دقت موارد ذیل را تکمیل فرمائید.

پر کردن قسمت هایی که با * مشخص شده الزامی است.