واحد مشتری مداری | سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون
واحد مشتری مداری

« فرم پایش رضایتمندی کود کشاورزی سولفامون »


با سلام و احترام،

نظر به اینکه این شرکت در نظر دارد به منظور ارتقای کمیت و کیفیت سولفات آمونیوم گرانوله و پودری، محصول تولیدی کارخانه سولفامون فاتح شیراز، به صورت دوره‌ای و قبل از فصل مصرف، رضایتمندی مشتریان خود را مورد سنجش قرار ‌دهد که بتواند با استفاده از نظرات کشاورزان، موارد ذیل‌الذکر را بهبود بخشد؛ خواهشمند است این پرسشنامه را تکمیل و ارسال فرمائید. یقیناً این همکاری و اقدام شما موجب امتنان و راهگشای ارائه خدمات بهتر در عرضه این کود ازته کشاورزی خواهد بود. (دانلود فرم به صورت فایل PDF)

مشخصات

*
 
 
 
ردیف موارد ارزیابی عملکرد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

در صورتی که پیشنهادی در جهت بهبود عملکرد و یا ارائه کالا و خدمات دارید و یا مطلبی مورد توجه شما بوده است که در این پرسشنامه لحاظ نشده است، در این قسمت مرقوم فرمائید: