ویژگیهای کود سولفات آمونیوم سولفامون | سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون
ویژگیهای کود سولفات آمونیوم سولفامون
ویژگیهای کود سولفات آمونیوم سولفامون

به علت اینکه بخش ازته سولفات آمونیوم سولفامون به شکل یون آمونیوم است، کود سولفات آمونیوم سولفامون در اکثر موارد در شایزارهای های غرقابی شده مصرف می شود، در حالی که کودهای ازته با پایه نیترات (مانند اوره) به دلیل آزاد شدن و هدر رفتن ازت گزینه نامناسبی برای این نوع زراعت هستند. به علت اینکه که ازت در کود سولفات آمونیوم به فرم یون آمونیوم می باشد ، به ذرات رس متصل شده و در مقایسه با سایر کودهای ازته کمتر در خاک شسته می شود و نتیجتاً هدر رفت کمتری دارد. ازت آمونیومی با کمترین مصرف انرژی توسط گیاه به سرعت جذب و در متابولیسم گیاه مصرف می گردد.

موارد استفاده از کود سولفات آمونیوم:
 کود سولفات آمونیوم سولفامون، عملکرد مؤثری در بهبود کیفیت و رشد بسیاری از محصولات کشاورزی خصوصاً پسته، گندم، مرکبات، یونجه، ذرت، کلزا، پنبه ، سیب زمینی، برنج، زعفران دانه ای روغنی و انواع صیفی جات می شود. اضافه کردن محلول سولفات آمونیوم سولفامون به سم های علف کش و آفت کش، موجب بهبود و افزای میزان تأثیر آن های می شود. افزایش بازده سم های  علف کش با استفاده از سولفات آمونیوم ، زمانی که آب استفاده شده برای محلول سازی سولفات آمونیوم حاوی غلظت قابل توجهی از کلسیم، منیزیوم یا سدیم باشد، مؤثرتر است. برای این منظور اغلب از سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون  و با درصد خلوص بالا استفاده می شود تا به خوبی در آب حل شود و از انسداد نازل های پاشش جلوگیری گردد.

 مزیت های استفاده از کود سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون به جای استفاده از کودسولفات آمونیوم کریستال و کود سولفات آمونیوم پودری
  • کود سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون  به سبب سایز بندی یکنواخت دانه ها، برای مخلوط کردن و استفاده همزمان با کود های جامد دیگر مانند اوره  و یا دی آمونیوم فسفات و یا تهیه کودهای ترکیبی بسیار مناسب است.
  • به علت دانه بندی مناسب ، امکان مصرف آمونیوم سولفات سولفامون  به صورت محلول در آب ، پاشش روی خاک به صورت مکانیزه یا با دست (گندم پاش) و یا چال کود وجود دارد.
  • سولفات آمونیوم گرانول سولفامون به علت گرانوله بودن کلوخه نمی شوند ، حمل آن آسان بوده و برای مدت طولانی تری می توان آن را در انبار نگهداری نمود.
  • سولفات آمونیوم  سولفامون به دلیل اینکه به خوبی در آب حل می شود و حلالیت بالایی دارد، به صورت محلول در آب قابلیت استفاده به عنوان علف کش و آفت کش را داراست.
  • به سبب کیفیت و خلوص بالا ، نداشتن ناخالصی و حل شدن کامل در آب ، در صورت استفاده از سولفات آمونیوم سولفامون  به صورت  محلول موجب گرفتگی نازل های پاشش نمی شود.
ویژگیهای کود سولفات آمونیوم سولفامون
4.2 (83.64%) 33 votes