کود سولفات آمونیوم و آنچه باید در مورد آن بدانید | سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون
کود سولفات آمونیوم و آنچه باید در مورد آن بدانید
کود سولفات آمونیوم و آنچه باید در مورد آن بدانید

سولفات آمونیوم | Ammonium sulfate یک نمک معدنی با کاربرد فراوان در بخش های کشاورزی و صنعتی است. مهمترین کاربرد این ماده استفاده بعنوان کود ازته کشاورزی است. کود سولفات آمونیوم شامل ۲۱% ازت به فرم یون آمونیوم و ۲۴% سولفور به فرم گوگرد محلول (سولفات) است. از جمله کاربردهای این کود ازته در بخش کشاورزی استفاده برای اصلاح و کاهش pH خاک های قلیایی و آهکی و همچنین تأمین ازت و گوگرد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاهان و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی اشاره نمود. فرآیند کلی تولید سولفات آمونیوم ازطریق واکنش اسید سولفوریک با آمونیاك بوده که براین اساس مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه سولفات آمونیوم شامل اسید سولفوریک و آمونیاك می باشد.


سولفات آمونیوم بطور عمده در مزارع و محیط هاي کشاورزي بعنوان کود شیمیائی مورد استفاده قرار می گیرد که به همین دلیل حسب شرایط محیطی و نوع محصول کشاورزي، میزان و نحوه بکارگیري آن می تواند متفاوت باشد. لذا گریدها و انواع مختلف سولفات آمونیوم تولید و عرضه می گردد. مهمترین آنها عبارتند از: سولفات آمونیوم گرانول، پودر سولفات آمونیوم، سولفات آمونیوم کریستالی و همچنین محلول سولفات آمونیوم از جمله آنها می باشد.


انواع مختلف کودهاي شیمیائی جهت رشد و نمو گیاهان مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرند که مهمترین آنها کودهاي ازته و از جمله اوره می باشد. ازت بعنوان یک عامل مهم در کشاورزي می باشد که درصد بالاي این عنصر در اوره ، این ماده را نسبت به سایر کودهاي ازت از لحاظ درصد ازت در صدر قرار داده است. دراین میان نکته اساسی ویژگی هاي خاك کشاورزي و خاصیت قلیائی ازت می باشد که بکارگیري بیش از حد آن باعث بروز مشکلات مختلف در خاك و آب هاي زیرزمینی می گردد. از آنجاکه بیشتر خاک هاي کشاورزي ایران خاصیت قلیائی دارند، لذا استفاده اوره به تنهائی ممکن است در بسیاری از محصولات مشکلاتی را به همراه داشته باشد. کود سولفات آمونیوم علاوه برخاصیت اصلاح کنندگی خاك، جذب گیاهان نیز می شود که علاوه بر تامین ازت مورد نیاز گیاه، گوگرد نیز بعنوان ماده غذائی مورد استفاده قرار گرفته و ضمن جلوگیري از افزایش قلیائیت خاك مزیت هاي دیگري نیز براي گیاه بهمراه دارد. همچنین سولفات آمونیوم نسبت به سایر کودها کمتر توسط آب شسته شده و هدر رفت کمتری دارد و در نتیجه الایندگی کمتري براي آبهاي زیرزمینی ایجاد می کند.


 
کود سولفات آمونیوم و آنچه باید در مورد آن بدانید
4.2 (84.44%) 27 votes